Keselamatan datang dari pihak ALLAH

imageYoh 10:28-29  “dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorangpun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku. Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepada-Ku, lebih besar dari pada siapapun, dan seorangpun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa.”

Yoh 10:3 “untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar”

Yoh 3:5 Jawab Yesus: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah"

Yoh 3:8 “Angin bertiup ke mana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau ke mana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh.”

Alkitab menulis Yohanes 10:28-29 adalah jaminan/kepastian hidup kekal (keselamatan) yang diberikan Tuhan Yesus (Gembala) kepada domba-domba (umat) pilihanNya (Yoh 10:3). Jadi seseorang selamat karena dipilih Allah (Yoh 10:3), caranya (syaratnya) adalah melalui proses dilahirkan dari air dan Roh (Yoh 3:5). Kepada umat pilihanNya yang telah dilahirkan dari air dan Roh itulah yang Tuhan Yesus berikan jaminan hidup kekal dan tidak akan binasa sampai selama-lamanya.

imageALASAN manusia diselamatkan = KETETAPAN Allah Bapa

CARA = SYARAT manusia diselamatkan = DILAHIRKAN oleh Air (Kristus) dan Roh Kudus.

CIRI manusia diselamatkan = PERCAYA bahwa Kristus adalah Allah dan TAKLUK kepada Kristus.

Inilah KEBENARAN yang diajarkan oleh Alkitab maka itulah DOKTRIN keselamatan KRISTEN baik dipandang dari SUDUT Allah maupun dari SUDUT manusia

Tidak ada SATU manusia pun yang DISELAMATKAN karena dia MAU diselamatkan.

Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2:8-9