Siapa Malikat-Malaikat Yang Berhasil Dihasut Oleh Iblis ( Bagian 11 )

Apakah NERAKA itu kerajaannya Iblis ?  Bisa jadi, tapi perlu diingat bahwa Neraka juga diperintah Allah.  Allah adalah penguasa neraka,  bukan Iblis.  Allah adalah penguasa segala sesuatu, termasuk surga dan neraka, coba simak Matius 25:41,46. 

Ini adalah Bagian ke 11 dari Tulisan serial Mencari Iblis :

Bagian 1. Manusia Mencari Iblis (Bagian 1)

Bagian 2. Alkitab Tidak Didiktekan Langsung oleh Allah (Bagian 2)

Bagian 3. Tuhan Allah Hanya Memberikan Nafas Hidup Kepada Manusia (Bagian 3)

Bagian 4. Alkitab itu Betapa Kacau Balaunya ( Bagian 4 )

Bagian 5. Alkitab Tidak Konsisten - Bintang Timur adalah Lucifer alias Iblis ( Bagian 5 )

Bagian 6. Menyelidiki Seluk Beluk Iblis ( Bagian 6 )

Bagian 7. Perbuatan Jahat Memang Selalu Mengasyikkan ( Bagian 7 )

Bagian 8. Benarkah Lucifer itu Nama Iblis ?? (Bagian 8)

Bagian 9. Benarkah Allah Menciptakan Iblis (Bagian 9)

Bagian 10.  Manusia Akan Menghakimi Malaikat ( Bagian 10 )

Matius 25:41,46. (41) Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiri-Nya: Enyahlah dari hadapan-Ku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api   yang kekal yang telah sedia untuk Iblis dan malaikat-malaikatnya. (46) Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal.”

Lalu siapa yang dimaksud malaikat-malaikat yang berhasil dihasut mengikuti Iblis itu?

Kembali kita menelusuri para malaikat yang ada dalam Alkitab.

Malaikat Gabriel nama itu berarti UTUSAN ALLAH, ia diutus untuk menyampaikan kabar gembira atau diperkenalkan sebagai pengajar untuk memahami penampakan dan kebijaksanaan.

Malaikat Gabriel berpenampilan santun dan mengagumkan, itulah yang membuat Zakharia dan Maria terkejut.

dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru: Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu!”(Dan. 8:16).

sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban   petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku: “Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti (Dan. 9:21-22)

Maka tampaklah kepada Zakharia seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan.Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya: “Jangan takut, hai Zakharia, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, isterimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes.(Luk.1:11-13)

Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret,kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu Maria. (Luk. 1:26-27).

Gabriel sebagai pengajar dan pembawa kabar gembira, juga menjadi pembimbing pada sikap iman yang harus dikembangkan oleh tokoh yang mau dekat dengan Allah. Namun Gabriel sekaligus bisa menjatuhkan SANKSI sebagai tanda kuasa Ilahi.

Malaikat Mikael mengandung arti SIAPA SEPERTI ALLAH? Figurnya ditampilkan sebagai pembela kebenaran dan pelindung mereka yang terancam. Ia adalah pejuang yang siap membela kedaulatan Ilahi dan pelindung jemaat Allah. Perjuangannya melawan Iblis tetap ditempatkan dalam posisi sebagai hamba Allah.

Tetapi penghulu malaikat, Mikhael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan Iblis mengenai mayat Musa,  tidak berani menghakimi Iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata: “Kiranya Tuhan menghardik engkau!”(Yud. 1:9)

Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri dua puluh satu hari lamanya menentang aku ; tetapi kemudian Mikhael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia.Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam Kitab Kebenaran.  Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikhael, pemimpinmu itu, (Dan. 10:13,21).

“Pada waktu itu juga akan muncul Mikhael,pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu; dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barangsiapa yang didapati namanya tertulis dalam Kitab itu.(Dan.12:1).

Maka timbullah peperangan di sorga . Mikhael  dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya,(Why. 12:7).

Namun jangan menganggap bahwa nama-nama Mikael di Alkitab selalu menunjuk pada malaikat, bisa-bisa mengulangi kembali seperti tafsiran bintang timur adalah Lucifer, coba simak ayat-ayat di bawah ini, nama-nama Michael di sini tidak menunjuk kepada sosok malaikat.
dari suku Asyer: Setur bin Mikhael;(Bil. 13:13).

Saudara-saudara mereka menurut puak-puak mereka ialah Mikhael, Mesulam, Syeba, Yorai, Yakan, Ziya dan Eber, tujuh orang. Itulah anak-anak Abihail bin Huri bin Yaroah bin Gilead bin Mikhael bin Yesisai bin Yahdo bin Bus.(1 Taw.5:13-14)

bin Mikhael bin Baaseya bin Malkia (1 Taw. 6:40).

Keturunan Uzi ialah Yizrahya dan anak-anak Yizrahya ialah Mikhael, Obaja, Yoel dan Yisia, lima orang, semuanya mereka adalah kepala-kepala. (1 Taw. 7:3).

Mikhael, Yispa dan Yoha ialah anak-anak Beria.(1 Taw.8:16)

untuk suku Yehuda ialah Elihu, salah seorang saudara Daud; untuk suku Isakhar ialah Omri bin Mikhael;(1 Taw.27:18).

Saudara-saudaranya, anak-anak Yosafat, ialah: Azarya, Yehiel, Zakharia, Azariahu, Mikhael dan Sefaca. Mereka semua anak-anak Yosafat, raja Israel.(2 Taw. 21:2)

dan dari bani Sefaca: Zebaja bin Mikhael, dan bersama-sama dia delapan puluh orang laki-laki; (Ezr 8:8).

Malaikat Rafael namanya berarti ALLAH MENYEMBUHKAN. Dalam Kitab Tobit peranan Rafael dilukiskan mengajak keluarga Tobit untuk melambungkan pujian dan doa bagi Allah, yang telah mengaruniakan banyak hal dalam hidup mereka. Dalam kehidupan iman bangsa Rafael dianggap sebagai pemandunya.

“Jangan takut; damai sejahtera dengan kamu. Pujilah Allah selama-lamanya! Waktu aku ada dengan kamu, maka bukan karena kerelaanku sendirilah terjadi demikian, melainkan karena Allah. Maka pujilah Dia seumur hidup, bernyanyi-nyanyilah kepada-Nya! Telah kamu perhatikan bahwa aku tidak makan apa-apa. Hanya suatu penglihatan yang kamu lihat. Oleh sebab itu, pujilah Tuhan di atas bumi dan muliakanlah Allah! Camkanlah! Aku naik kepada Dia yang mengutus aku. Tuliskanlah semuanya yang telah terjadi pada kamu.” (Tobias 12:17-29).

Dari ayat di atas Rafael merupakan salah satu tokoh Malaikat Agung yang tidak hanya sebagai teman sejati dalam suka duka perjalanan hidup, namun mampu menyembuhkan bukan hanya dalam hal fisik, melainkan juga terhadap kelemahan rohani.

Malaikat Raguel namanya ini berarti TEMAN ALLAH, perannya sebagai pelindung keluarga, menjaga keselamatan seluruh keluarga jangan sampai mengalami bencana. Ia juga berperan dalam menjaga kesucian perkawinan agar jangan hanya didorong oleh nafsu syahwat sehingga menghilangkan nilai kemanusiaan yang utuh. Dalam Bilangan 10:29 disebutkan sebagai nama mertua Musa, Rehuel orang Midian.

Malaikat Uriel atau Phanuel berarti CAHAYA ALLAH. Inilah MALAIKAT TERANG atau sebagai pembawa cahaya bagi Israel, sumber utamanya dari Kitab Henokh. Disebutkan sebagai utusan Allah bagi Nuh. Juga dipakai sebagai nama yang sama pada zaman Daud sebagai salah satu anak Kohat (1 Taw. 6:24). Juga sebaga nama warga di Gibeah (2 Taw. 13:2). Ketika Iblis menyamar menjadi malaikat terang, apakah malaikat Uriel yang ditirunya? Karena Malaikat Terang diutus Allah untuk memberikan terang iman kepada manusia sebagai anugerah istimewa. Sementara Iblis menyamar bermaksud menyesatkan anugerah istimewa itu, apakah malaikat Uriel sangat tepat sebagai pilihan untuk menyembuyikan jati dirinya?

Kepada mereka telah dinyatakan, bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu   dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus , yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. (1 Ptr. 1:12)

Ayat di atas menunjukkan bukti bahwa malaikat tidak diperbolehkan Allah untuk berbuat diluar kodratnya dan ayat tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa para malaikat mempunyai minat yang besar tentang berita keselamatan dan pengalaman kelahiran baru.

Karena pada dasarnya malaikat tidak dapat dilahirkan kembali, karena memang itu bukan pilihan yang Allah berikan kepada malaikat-malaikat itu. Malaikat telah murni dan kudus, sehingga tidak diciptakan untuk mengalami rencana penebusan.

Inilah yang coba saya pahami  menjadi sebab Iblis dan malaikat-malaikatnya dikutuk selamanya saat ia memberontak melawan Allah. Tipu daya Iblis telah meluluhkan 1/3 malaikat untuk menolak memuji dan menyembah Allah, kapan itu terjadi ?

Bersambung pada Bagian 12 :  Kisah Tentang Malaikat Turun Ke Dunia ( Bagian 12 )