Penciptaan Manusia

Alkitab mencatat di Kejadian 1:27-28 " Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Allah memberkati mereka, lalu ALLAH BERFIRMAN kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. "

imageSang Pencipta adalah Tuhan yang pintar dan bijaksana. Untuk memastikan agar manusia mampu melaksanakan perintah-Nya, maka Tuhan meletakkan SESUATU di dalam manusia untuk GEMAR melakukan perintah-Nya. Kita menyebut sesuatu itu sebagai NALURI. Apa yang terjadi ketika seorang LELAKI bertemu dengan seorang WANITA ? NALURI GEMAR melakukan perintah Tuhan muncul. Secara naluri LELAKI dan PEREMPUAN itu UNTUK melakukan perintah “Beranakcuculah dan bertambah banyak.”

TUHAN Allah berfirman: "Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia." Kejadian 2 : 18

"Dan dari rusuk yang diambil TUHAN Allah dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu." Kejadian 2 : 22

Firman-Nya kepada perempuan itu: “Susah payahmu waktu mengandung akan Kubuat sangat banyak; dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu; namun engkau akan BIRAHI kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu.” Kejadian 3:16

Kodrat perempuan adalah MENOLONG lelaki. MENOLONG lelaki adalah pekerjaan yang sangat menyiksa, agar wanita GEMAR melakukannya, maka Tuhan meletakkan SESUATU di dalam dirinya. Engkau akan BIRAHI pada lelaki adalah cara Tuhan untuk memastikan agar wanita GEMAR MENOLONG lelaki.